За живота като бумеранг

За живота като бумеранг

Животът е като бумеранг. Каквото отдавате – това ви се връща. Каквото посеете, това ще пожънете, за лъжата ще ви се разплатят с лъжа. Всяка постъпка има своето значение. Само прощавайки, ще получите прошка. Ако давате – ще дават и на вас; ако предавате – и вас ще ви предадат; ако обиждате – ще ви обидят, ако уважавате – ще ви уважават.
Животът е бумеранг – всичко за всеки, според заслугите. Черните мисли ще се върнат към вас като недъг, светлите мисли – с Божествена светлина.
Ако не сте мислили по-рано – помислете над това.