За възпитанието

За възпитанието

Не възпитавайте децата си, те все едно ще приличат на вас. Възпитавайте себе си!