За възможността

За възможността

Всеки ден животът ви изпраща мънички прозорчета към „възможността“. В крайна сметка, цялата ваша съдба зависи от вашата реакция на тези моменти.

Робин Шарма