За вътрешния огън

За вътрешния огън

Понякога нашата собствена светлина угасва и след това отново се разгаря от искрата на друг човек. Всеки от нас има основание да мисли с дълбока благодарност за тези, които разпалват огъня вътре в нас.

Алберт Швейцер