За вътрешния мир

За вътрешния мир

Когато се издигнете на по-зряло емоционално равнище, вие няма да отговаряте негативно на критиката и обидата от страна на околните. Ако все пак направите така, ще се спуснете до тяхното равнище на ниски ментални вибрации и ще се свържете с отрицателната атмосфера на вашия опонент. Свържете се със своята жизнена сила и не позволявайте на хората, обстоятелствата и вещите да нарушават вашия вътрешен мир, спокойствие и здраве.

Джоузеф Мърфи