За вътрешната светлина

За вътрешната светлина

Понякога нашата вътрешна светлина гасне и след това отново се разгаря от искрата на друг човек. Всеки от нас има основание да мисли с дълбока благодарност за тези, които разгарят огъня в душите ни.

Алберт Швайцер