За връзката със Земята

За връзката със Земята

Ние всички сме като едно голямо дете, което се върти вътре в майката-мироздание… Каквото и да се случи със Земята, то ще се случи и на децата на тази земя.

Индианска поговорка