За вълшебството

За вълшебството

Външността на нещата се променя според настроенията ни и затова ние виждаме вълшебство и красота в тях, докато всъщност вълшебството и красотата са вътре в нас.

Джебран Халил Джебран