За тялото и душата

За тялото и душата

Аз не съм тяло, снабдено с душа. Аз съм ДУША, част от която е видима и се нарича тяло.