За творенията на ума

За творенията на ума

Твоят ум е този, който създава твоя рай и твоя ад. Той създава щастието и страданията. Когато осъзнаеш силата на собствения си ум, твоят живот ще започне да се променя. Бъди отговорен за това, с което изпълваш ума си, защото именно с това изпълваш живота си.

Аму Мом