За търсенето

За търсенето

Не търсете потвърждение за своите съмнения, иначе наистина ще ги откриете. Търсете радост в сегашния момент – и ще откриете потвърждение за своята сила.