За трите типа граници в детското възпитание

За трите типа граници в детското възпитание

За много от нас възпитанието е своего рода борба – родителите забраняват, а детето с всички сили се старае да наруши установените граници. Но може да бъде и иначе – забраните да са малко, а родителите да са уверени в себе си и да се държат в ръце. И разбира се, не използват физически наказания.

Границите създават на детето усещане за предсказуемост и намаляват тревожността му. Важното е какво и как да забраняваме.
Поставените граници трябва да оставят на детето достатъчно пространство за експерименти и грешки, и не трябва значително да намаляват свободата му. Най-добре действа подходът за трите типа граници:

– Забрана на агресията;
– Забрана за това, което непосредствено застрашава живота и здравето на детето;
– Граници, свързани с развитието на търпение у детето.

Забрана на агресията означава да поясним – у нас не е позволено да се бием, хапем, щипем, дразним, ругаем другите.

Забраната на опасните типове поведение често противоречи на експериментирането и риска да се опита нещо ново. Прилагайте я внимателно и обърнете внимание на думата „непосредствено“. Ако малкото дете се е покатерило на люлка, разбира се, че рискът за здравето и живота му нараства. Но той е напълно приемлив, ако стоите до него и го предпазвате.

Когато детенцето пъха играчка в устата си, рискът от стомашна инфекция расте многократно, но ако непрекъснато го предпазвате от това, можете съществено да задържите психическото му развитие и тренирането на имунната му система.

Правила, свързани с развитие на търпението, например – „Първо уроците, после развлеченията“. Това е чудесен начин да научите детето при необходимост да отлага удоволствието. То е своеобразен залог за постигане на психологична зрялост и самоконтрол – повишава устойчивостта към дискомфорт и непрекъснатите импулсивни съблазни във вреда, например, на здравето (пушене, алкохол, наркотици и др.) и подпомага постигането на дългосрочните интереси на човека.

Ограничения като „Не пипай вазата“ или „Не скачай в локвите“ по-скоро е добре да избягвате, като приберете ценните вещи на недостъпни места и му купите непромокаеми панталонки и ботуши.