За трите дни на живота

За трите дни на живота

Животът – това са три дни: вчера, днес и утре. Вчера вече е отминало и в него нищо не може да се промени. Утре още не е настъпило и може да не настъпи. Затова нека се постараем днес да постъпваме достойно, за да не съжаляваме за действията си.