За спокойствието

За спокойствието

Не губете надежда при никакви обстоятелства.
Отчаянието е истинската причина за неуспехите.
Помнете, вие можете да преодолеете всяка трудност.
Бъдете спокойни дори в сложните и объркани ситуации – те слабо ще ви повлияят, ако умът ви е невъзмутим. Напротив, ако умът ви позволява да се гневите, ще изгубите вътрешния си покой, даже ако околният свят е безметежен и уютен.

Далай Лама