За силата на мечтите

За силата на мечтите

Мечтайте за невъзможното. Знайте, че вие сте се родили на този свят, за да направите нещо прекрасно и уникално, не позволявайте тази възможност да ви отмине. Дайте си свободата да мечтаете и да мислите мащабно.

Шри Шри Рави Шанкар