За щастливия брак

„Какво е щастливият брак?“ – попитали един мъдрец, – „когато на мъжа му е уютно у дома, добре му е с жена му и не мечтае за свобода?“
„Не“, – отвърнал мъдрецът, „щастлив е бракът, в който двамата се чувстват уютно у дома, добре им е един с друг и са свободни.“