За щастието

За щастието

Попитал Бог жената: „Какво искаш в своя живот?“ – „Щастие“, – отвърнала жената. И Бог й изпратил дете…