За работата на душите

За работата на душите

Да обича, това е работа на душата. Не се бъркайте в нейните работи.

Петър Дънов