За промените

За промените

Ние можем да сменяме приятелите, съпрузите, работата или религията си, но докато не се променим отвътре, ще продължим да привличаме същите хора. И същите обстоятелства.