За проблема и възможностите

За проблема и възможностите

Всички събития в живота ни до днес са резултат от нашите собствени мисли и убеждения, идващи от миналото. Така наречените проблеми не са нищо друго, освен предоставената ни отново възможност да се променяме и да растем.

Затова е важно да приемаме всичко, което по-рано сме отхвърляли. Да приемем всяка частичка от себе си, може би смешна, глупава, неподредена или изплашена. Всяка част от самите нас.

Луиз Хей