За правото да кажем не

За правото да кажем не

Никога повече няма да правя нещо за някого, ако не усещам, че то идва направо от сърцето ми. Няма да ходя на среща, няма да звъня, да пиша писмо, да спонсорирам или участвам в някаква дейност, в която всяка фибра от съществото ми не казва „да”. Ще правя всичко с намерението да бъда вярна на самата себе си.

Опра Уинфри