За песента

За песента

Хубавите песни, за разлика от хубавите хора, живеят дълго. Защото хубавите хора винаги се вълнуват, живеят с много нерви, умират рано. Да, за съжаление, така става, а песента – хубавата песен, може да продължи живота!

Владимир Висоцки