За околната среда

За околната среда

Екологията не бива да се ограничава в задачите за опазване на околната среда. Човек живее не само сред природата, но и в средата, създадена от културата на неговите предци, от него самия.

Дмитрий Лихачов