За неузрялата ябълка

За неузрялата ябълка

Не тръскай ябълковото дърво прекалено рано – когато ябълката узрее, сама ще падне. Всичко се случва така, както трябва да бъде и в онзи момент, когато е необходимо.