За лидерите

За лидерите

Светът е пълен с хора, които чакат нещо да се случи в живота им, да се появи някой, който да ги превърне в това, което искат. Но помощ не идва отникъде – край автобусната спирка, където стоят, не минават автобуси. Така те могат да си стоят цял живот, ако не се погрижат за себе си и не започнат сами да си оказват натиск. Така се случва с повечето хора.

Само около 2 процента са способни да работят самостоятелно, без външен контрол – такива хора наричаме лидери. Именно тези хора трябва да имате за пример. И ако твърдо сте решили да станете лидер, ще станете. За да развиете напълно потенциала си, трябва да развиете навика сам да си поставяте цели и да ги изпълнявате, без да чакате някой да прави това вместо вас.

Брайън Трейси