За личния пример

За личния пример

Не се притеснявайте, че децата, които възпитавате, понякога не ви слушат. Струва си да се притеснявате, че винаги сте пред очите им и те вземат пример от вас.