За конете

За конете

Конете – изящни и тайнствени, предани и надеждни, умни и добри. Ако човекът е венец на природата, то конят е нейният шедьовър. Те излъчват топлина, енергия, изпитват радост, страх и любопитство. И като човека имат своя индивидуалност.

Една арабска легенда гласи: „Господ, като създал коня, казал му: Нито едно животно няма да може да се сравни с теб; всички земни съкровища лежат между очите ти. Ти ще мачкаш моите врагове и ще носиш приятелите ми. От твоя гръб ще произнасят молитви към мен. Ти ще си щастлив на тази земя и ще те ценят повече от всички други същества, защото на теб принадлежи любовта на земния Властелин. Ти ще летиш без криле и ще разбиваш враговете без оръжие…“