За кармата

За карматаЕдинственият закон на кармата – закон вечен и неизменен, това е хармонията в материалния свят, толкова абсолютна, каквато е в духовния свят. От това следва, че не кармата ни награждава или наказва, а ние сами се награждаваме или наказваме в зависимост от това дали работим заедно с природата, оставайки в хармония с нейните закони, или ги нарушаваме.
Елена Блаватска