За изискванията

За изискванията

Мъдрият човек изисква всичко само от себе си, нищожният човек винаги изисква единствено от другите.

Китайска пословица