За думите

За думите

Думата е нещо повече от обикновен знак или символ. Тя е магнит! Тя е изпълнена с идеята, която изразява. Тя е жива благодарение на силата на тази идея. Следователно – постоянното използване на думи, съдържащи идеята за грешка, отрицание, разрушение, поддържа идеята за грешки, отрицание и разрушение във вашето и чуждото съзнание. Със своите думи ние често поддържаме и съхраняваме онези условия, които искаме да преодолеем.

Робърт Антъни