За дружбата

За дружбата

Нищо не може да замени старите приятелства. Годините не добавят приятели, по-често се разделяме с тях, по различни пътища и различни цели. Времето проверява дружбата – на умора, на раздели, на вярност… Кръгът от близки приятели се стеснява, но няма нищо по-ценно от тези, които остават.