За добротата и добродетелта

За добротата и добродетелта

Не правете на другите това, което не желаете да сторят на вас – изпълнението на тези правила означава доброта. Правете на другите това, което желаете да правят на вас – това е добродетелта.

Йоан Златоуст