За библиотеката и телевизора

За библиотеката и телевизора

Богатите хора имат голяма библиотека. Бедните – голям телевизор.