Умеем ли да кажем благодаря

Умеем ли да кажем благодаря

11 януари без преувеличение може да се нарече един от най-вежливите дати в годината – днес се отбелязва Международният ден на думата „благодаря“ (International Thank You Day). Всички ние прекрасно осъзнаваме значението на добрите маниери, ползата от тях във всекидневието, но често изказваме благодарността си някак между другото, без да се замисляме за смисъла.

Но да не забравяме – думите на благодарност притежават вълшебни качества, чрез тях хората си даряват радост един на друг, изразяват внимание и си предават положителни емоции – това, без което животът щеше да е много по-сив и мрачен. Неслучайно в много туристически пътеводители и в препоръките към туристите се посочва, че думата „благодаря“, произнесена дори с акцента на съответния език в страната, където сте, повишава скоростта и качеството на обслужването и помага да се постигне спокоен и приятен отдих.

Руснаците смятат (и може би доста аргументирано), че тяхната дума за благодаря – „спасибо“ се е появила през 16 век от често произнасяното словосъчетание „спаси Бог“ (да спаси Бог). Интересно е, че и корените на английския аналог – Тhank you – също са много по-дълбоки от обикновената благодарност.
А нека се замислим за корените на българската дума – тя дарява благо на човека отсреща!
Думата „благодаря“ на почти всички езици в света е имала и има изключително важно значение за културата на който и да е народ. Психолозите например са сигурни, че думите на благодарност са един вид „устно погалване“, което е способно да успокои и да сгрее със своята топлота. Не случайно в стари времена хората са смятали, че не трябва да се произнасят думи на благодарност, ако сме гневни или сърдити на нещо и някого.

Затова – когато благодарим, нека го правим с цялото си сърце!