Туризмът е световният вестител на мира

Туризмът е световният вестител на мира

Със сигурност ще ни повярвате, че когато хората пътуват, за да видят свят, те стават по-добронамерени към другите. Туристите се срещат с хора, за които не са знаели нищо или по-лошо – имали са негативни нагласи поради общоприети клишета, а после някак неусетно започват да се харесват едни други и да разбират, че всички сме гости на тази земя и имаме много повече неща, които ни свързват, отколкото такива, които ни разделят.

Наричат туризма световния вестител на мира, посланик на различните народи. Политиката може да разделя, но туризмът и призван да събира и да създава нови приятелства… Тази световна индустрия с все по-голямо значение отбелязва Световният ден на туризма (World Tourism Day) на 27 септември. Празникът е учреден от Генералната асамблея на Световната туристическа организация през 1979 г. в испанския град Торемолино.

Датата е избрана, защото на този ден през 1970 г. е приет уставът на Световната организация за туризъм.
Идеята на празника е да се рекламира туризмът като сериозна възможност за приходи в държавния бюджет и в световната икономика, както и като начин за развитие на международните връзки.

Това е празник за всички, които поне веднъж в живота си са се почувствали пътешественици, които са успели да се измъкнат от скучното всекидневие поне с една малка разходка край реката или в гората, в планината или на морския бряг. В последните десетилетия хората пътуват все повече и повече с цел туризъм, затова за много страни по света туризмът е приоритетен икономически отрасъл и фундамент в съставянето на бюджета им. Такива световно известни туристически страни са Франция, Малта, Испания, Гърция, Турция… такава би трябвало да бъде и България, макар че въпреки всички дадености все нещичко не ни достига.

Но да не бъдем песимисти и да кажем честит празник на всички, които са непосредствено заети в сферата на туристическия бизнес – хората от туристическите агенции и компании, хотелиерите, ресторантьорите, хората от музеите и културните институции.

Всяка година денят на туризма е посветен на определена тема, обявена от Световната организация за туризъм. Сред девизите се срещат: „Приносът на туризма в запазване на културното наследство, за всеобщ мир и взаимно разбиране”, „Туризмът и качеството на живот”, „”Най-доброто в пътешествието – добри гости и добри хазяи”, „Туризмът – жизнена сила за мира в целия свят”, „Свободното движение на туристи създава нов свят”, „Връзките, информацията и образованието – определящи направления за развитието на туризма”, „Развитието на туризма и опазването на околната среда – шанс за продължителна хармония”, „Технологията и природата – две трудни задачи в началото на 21 век”, „Екотуризмът като път към устойчиво развитие” и много други.

С две думи – туризмът е една от малкото индустрии, която освен приходи дарява и радост! Честит празник!