Щурците – Клетва

Щурците - Клетва

„Клетва“ е сред най-любимите песни в България. Текстът и музиката докосват душата и вълнуват няколко поколения.

Кълна се, никога да не
забравям теб,
с когото пет години
всичко съм делил.
Кълна се, попадне ли
в беда един от нас
да му подам ръка
и в лош за мене час.