Щастливите двойки се фокусират върху достойнствата

Щастливите двойки се фокусират върху достойнствата

Всеки от нас има представа за това какъв трябва да е идеалният партньор. Затова и често ние критикуваме избраника, опитвайки се да го накараме да се доближи до желания стандарт. Струва ни се, че действаме от най-добри подбуди. Клиничният психолог Тод Кашдан обаче смята, че подобно поведение само разрушава отношенията.

На Оскар Уайлд е мисълта „Красотата е в очите на гледащия”. Учените са готови да се съгласят с това съждение. Поне що се отнася до романтичните отношения. Трябва да знаем, че нашето мнение за партньора и възгледите ни за отношенията сериозно влияят на това как тези отношения ще се развиват.

Психолози от Университета „Джордж Мейсън” в САЩ са решили да изяснят как оценката на достойнствата на партньора влияе на отношенията в дългосрочна перспектива. Те поканили за експеримента 159 хетеросексуални двойки и ги разделили на две групи: в първата били студенти, във втората – зрели двойки. Ръководител на изследването бил проф. Тод Кашдан.

Участниците били помолени да изберат по три от най-силните страни в характера на техните партньори и да назоват негативните „странични” ефекти на тези качества. Например, вие сте във възторг от творческите идеи на вашия партньор, но той за сметка на това няма достатъчно организаторски качества. След това двете групи отговорили на въпроси за степента на емоционалната близост в двойката, за сексуалната удовлетвореност и оценили доколко те са щастливи в тези отношения.

Онези, които повече ценят силните страни на партньора, били по-удовлетворени от отношенията и сексуалния си живот. Те по-често чувствали, че партньорът поддържа техните желания и цели и им помага в личностния ръст. Освен това онези, които високо ценят достойнствата на другия, са по-предани, чувстват психологическа близост в двойката и полагат повече сили за благополучието й. Умението да се ценят силните страни на съпруга помага за установяването на здрави отношения. Такива партньори повече ценят и собствените си положителни качества.

Друг въпрос: как на благополучието на двойката влияе отношението към „страничните ефекти” в достойнствата на съпруга. Например, творческата дама не е в състояние да поддържа порядък в трапезарията. Оказало се, че хората, които отделят по-голямо внимание на недостатъците на партньора, по-рядко чувстват поддръжката от негова страна.

Студентите, участвали в експеримента, признавали, че не са особено доволни от отношенията и поведението на партньора, който прекалено рядко изразява любовта си или прекалено често ги критикува. По-зрелите участници се жалвали от недостиг на емоционална близост и ниска удовлетвореност от сексуалния живот.

Още един извод на изследователите: мнението на единия партньор за отношенията оказва влияние върху съжденията на втория. Когато първият повече цени силните страни на другия и по-малко преживява недостатъците му, вторият партньор по-често забелязва поддръжката на любимия човек.

„Представите на партньорите един за друг формират тяхната обща реалност в отношенията – пояснява ръководителят на изследването проф. Кашдан. – Хората променят поведението си в зависимост от това какво се цени и признава в техните отношения и какво не. Двама души в романтични отношения създават собствен сценарий: как трябва да се държат, как не трябва и какво е идеално в двойката…”

Умението партньорите да се ценят един друг е залог за добрите отношения. Когато ценим достойнствата на партньора, му съобщаваме за това и му даваме възможност да използва силните си страни, помагаме му да реализира собствения си потенциал. Това позволява на отношенията да се развиват.