Самотата не пречи на женското здраве

Самотата не пречи на женското здраве

Самотата и разводът не нанасят особена вреда върху здравето на жените. При това самотните жени не страдат от онези проблеми със здравето, характерни за самотните мъже. До този извод стигат изследователите от Университетския колеж в Лондон, Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина и Училището по икономика и политически науки в Лондон.

Те са анализирали повече от 10 000 души, родени в Англия, Шотландия и Уелс в рамките на една седмица през пролетта на 1958 г. и установили, че при жените на средна възраст, които никога не са били омъжени, вероятността да развият метаболитен синдром (който съчетава диабет, високо кръвно и затлъстяване), е същата като при омъжените им връстнички. И даже независимо от това, че при самотните жени е леко повишено съдържанието на биомаркери, които определят повишен риск от възникване на проблеми с дишането, този риск е много по-нисък, отколкото при мъжете-ергени.

Същата е картината и при маркерите за сърдечни болести, които при мъжете-ергени са повишени с 14%, а при самотните жени бележат съвсем незначителен ръст. Изследователите доказват, че разводът не влияе на здравето на мъжете и жените в бъдеще, ако те отново встъпят в нови дългосрочни отношения. Така учените откриват, че при онези жени, които се развеждат в периода между 25 и 29 години, рискът да развият метаболичен синдром е с 31 на сто по-нисък, от риска при тези, които остават омъжени.

„Предишни изследвания показват, че здравето на мъжете се влошава веднага след развода, но по наши данни, в дългосрочна перспектива състоянието им се стабилизира и се връща на равнището до развода. Интересно е, че мъжете, които се развеждат в края на четвъртото си десетилетие (до 40 години) и не се женят повторно, имат по-малко нарушения, провокиращи диабет от тези, които са женени”, казва Джордж Плаубидис от Университетския колеж в Лондон.

По-рано бракът се смяташе изгоден по множество медицински и психологически причини. Предполагаше се, че въодушевени от брака си, жените се грижат повече за фигурата си, хранят се правилно и редовно ходят на лекар. А тъй като им харесва да имат постоянна връзка, това им дава някаква емоционална подкрепа. Новото изследване обаче показва, че липсата на брак слабо влияе върху здравето на хората и те спокойно могат да бъдат здрави и щастливи и без това.

Какво да кажем, освен че времената се менят, а с тях и представите на хората за ползата и вредата от брака?