Първи май е Ден на труда

Първи май е Ден на труда

Ден на труда

В много страни по света днес се отбелязва международният празник Ден на труда (или празник на пролетта и труда), който в началото се е наричал Ден на международната солидарност на трудещите се.

На 1 май 1886 г.

американските работници организират стачка, издигайки искането за 8-часов работен ден. Стачката и съпътстващата я демонстрация завършва с кръвопролитен сблъсък с полицията.

През юли 1889 г.

Парижкият конгрес на II Интернационал, в памет на действията на работниците от Чикаго, решава на 1 май всяка година да се провеждат демонстрации.

За първи път международният ден на солидарността на трудещите се е отбелязан през 1890 г. в Австроунгария, Белгия, Германия, Дания, Испания, Италия, САЩ, Норвегия, Франция, Швеция и др. страни.

Първи май

Дълго време Първи май е символ на революцията, класовата борба, има политически смисъл и се отбелязва с демонстрации, на които се издигат портрети на политически дейци, работници първенци, с призиви и лозунги, с различни диаграми, които сочат успехите в един или друг отрасъл на икономиката, науката, културата.

Постепенно обаче този смисъл започва да се губи. Днес този празник се отбелязва в 142 страни по света на самия 1 май или първия понеделник от май.

В някои страни

се е запазила традицията да се събират хората под знамената на профсъюзите, но в повечето държави това вече не е политически празник, а именно Ден на труда, ярък пролетен празник, когато се организират сборове, изложения, мирни шествия и увеселителни събития.

За много хора

това е просто още един почивен ден, в който можем да си починем или да прекараме време със семейството и близките. В някои страни Денят на труда се отбелязва по друго време на годината – например, в САЩ и Япония. В повече от 80 държави въобще няма такъв празник.