Притча за ябълките

Притча за ябълкитеКупил си един човек нов дом – голям и красив, и градина с плодни дръвчета край къщата. В съседната стара къща живеел завистлив съсед, който постоянно се опитвал да му развали настроението – ще му хвърли боклук пред вратата или друга гадост ще измисли.

Събудил се веднъж човекът в добро настроение, излязъл на верандата и видял там хвърлена кофа с боклук. Взел човекът кофата, изхвърлил боклука, изчистил кофата до блясък. Събрал най-големите, узрели и вкусни ябълки, сложил ги в кофата и отишъл при съседа си.

Съседът, като чул чукането на вратата, злорадо помислил: „Е, най-после го предизвиках!” Отворил вратата с намерението да вдигне скандал, а човекът отсреща му подал кофата с ябълките и казал:
— Кой каквото има, с него черпи!