Притча за сухия клон

Притча за сухия клон

Веднъж един ученик дошъл за съвет при Буда:
— Учителю, вчера спорих с един човек и той в гнева си ме удари. Как трябваше да постъпя?
— Как ще постъпиш, ако вървиш през гората и внезапно те удари счупил се сух клон? – на свой ред попитал Буда.

— Как да постъпя? – прошепнал ученикът в недоумение. – Ами никак. Ще се поизтупам и ще продължа пътя си. Случайност е, че в този момент съм се оказал под дървото.

Буда го изслушал и казал:
— Ти самият знаеш отговора на своя въпрос. Човешката агресия е като този сух клон, който не трябва да те засяга по никакъв начин. Отърси се от него и продължи да вървиш по пътя си.