Притча за името на Ангела

Притча за името на Ангела

Сигурно сте чували, че може би съществува прераждане?
Че душите на хората се връщат отново и отново на Земята, за да довършат това, което не са успели, и да научат уроците от предишното си битие, които са пропуснали?
Някои изследователи казват даже, че не е рядко явление душите на хората да се срещат неведнъж в земния си живот и да бъдат заедно в добри и трудни времена. Според други пък ангелите и Бог решават кога детето отново да се върне на Земята и именно те преценяват къде да се роди, при кои родители и в какви обстоятелства… Но това е дълга тема, в нея има чудни вечни неща, които се повтарят с хилядолетията. За това говори и нашата притча.

Един ден преди да се роди, едно детенце много се притеснило какво ще е там, на Земята. Вече дошло времето, в което то от душа трябвало да се превърне в човек, затова поискало да научи повече и попитало Бог:
– Господи, казват ми, че утре е моят ден и вече ме изпращат на Земята. Толкова ме е страх, чувствам се толкова несигурен. Как ще мога да оцелея там, аз съм толкова малък и беззащитен?

Бог го успокоил:
– Не трябва за нищо да се тревожиш. Помислил съм за това и ще ти подаря един ангел, който вече те чака. Той ще се грижи за тебе.
Детето се замислило, но въпросите просто напирали в него:
– Тук на Небето аз само пея, смея се и се радвам, това е достатъчно да бъда щастлив. Как ще бъде там?

Бог отвърнал спокойно:
– Твоят ангел ще ти пее и ще ти се усмихва, ти веднага ще почувстваш неговата любов и ще бъдеш щастлив.
– О! Господи, а как ще го разбера, като не знам неговия език?! – казало още нероденото дете, внимателно гледайки Бог в очите. – А какво мога да направя, ако поискам отново да се обърна към теб и да те попитам нещо?

Бог нежно докоснал детската главичка и казал:
– Твоят ангел ще ти помогне и за това – ще те научи да се молиш и да общуваш с мен, когато ти е много необходимо.

После детето попитало:
– Чувал съм, че на Земята съществува зло, има страшни места и хора. Кой ще ме защити?
– Твоят ангел ще те защити, даже ако за това трябва да рискува собствения си живот.

Детето си мислело, че разбира думите на Бог, но продължавало да се страхува:
– Ще ми бъде тъжно, тъй като няма да мога да те виждам повече…
– Не се страхувай! Твоят ангел ще ти разкаже всичко за света край теб, ще ти разкаже и за мен и ще ти покаже пътя, по който ще можеш да се върнеш при мен. Аз винаги ще бъда до теб.

Денонощието отминало, бъдещото дете започнало да се спуска надолу – от Земята вече се чувала глъч и гласовете на много хора… В последната секунда преди да се роди, бебето успяло да попита:
– Боже, моля те, кажи ми, как ще позная моя ангел? Моля те, кажи ми поне как се казва, за да мога да го намеря и да го разпозная?!

– Неговото име няма значение, дете… Ще го познаеш веднага и винаги ще го наричаш просто МАМА.