Петте най-важни качества за успешна кариера

Петте най-важни качества за успешна кариера

Няма да изненадаме никого, ако кажем, че всеки втори човек на планетата мечтае за успешна кариера. Към стремеж по стълбицата на успеха се стремят еднакво мъжете и жените, сочат световни статистики. В същото време трябва да кажем, че пазарът на труда, на който днес търсим реализация, не е същият, какъвто бе допреди десетина години.

Темпът на съвременен живот е доста по-висок, конкуренцията е по-голяма, а пътят към кариерен успех е по-труден. Психотерапевтът Джо Уилнър от САЩ е формулирал в свое изследване 5 най-важни качества, които трябва да притежаваме, ако искаме да успеем в професията.

Убедителна визия за бъдещето

За да не се препънете в многото подводни камъни на кариерното развитие, много важно е да имате ясна визия за бъдещето. Ако освен това сте способни убедително да демонстрирате своята визия, в очите на шефовете си вие вече сте амбициозен и прозорлив сътрудник.

Вие сте човек, който е наясно с това, което иска. Вие сте лидер, който вижда нови грандиозни възможности пред себе си, следователно и в професията. Необходимо е да показвате, че имате визия за своята жизнена мисия и имате цели, към които се стремите.

Когато ви питат «Как се виждате след 5 години?» важно е да покажете, че имате ясна представа в какво направление ще се движите и какво ще постигнете. Не се притеснявайте, че може да изгеждате прекалено амбициозен, просто нарисувайте една впечатляваща картина на вашия успех.

Твърдост и устойчивост

У всеки човек ще се намери история за това как се е сблъскал с големи трудности и успешно ги е преодолял. Спомнете си кога сте проявили устойчивост. Не е задължително тази история да е дълбоко лична или да разкрива детайли от живота ви. Главното е да демонстрирате примерна ситуация, в която вие сте се проявили като силна и опитна личност, преодолявайки някакви препятствия.

Това ще покаже, че вие не отстъпвате пред трудностите. Твърдостта и устойчивостта са качества, които могат да се развиват. За това помага вашето мислене по отношение на ръстово израстване в кариерата. Не се страхувайте да претърпите и някой неуспех – важното е да не отстъпвате пред трудностите.

Инициатива и творчески подход

Запитайте се какво сте създали, с което можете да се гордеете. Може би сте писали стихове, музика или пък сте водили популярен блог в интернет. Креативността и инициативността, проявени по-рано, можете да използвате и в настоящата си работа. Спомнете си как сте намирали решение на нестандартни проблеми или просто сте демонстрирали оригинално мислене. Помислете как тези качества, използвани тогава, може да приложите днес.

Лидерски качества

Дори да не се намирате на ръководна длъжност, все ще ви се наложи да поемете отговорността, присъща на лидера. В кои сфери на живота и професията се чувствате лидер? Ако подобни ситуации са редки, тренирайте решителността си и по-често се поставяйте в ролята на лидер.

Започнете от сферата на неформалните отношения – семейството и приятелите. Помогнете на хората около вас да направят живота си по-добър и по-интересен. Важното е да покажете способността си да намирате общ език с другите и да ги увличате след себе си.

Умения за изграждане на отношения

Във всяка компания е необходим човек, способен да установява контакти между хората. Колкото повече колеги успеете да опознаете, помагайки им да работят съвместно, толкова по-незаменим служител ще станете. В условията на жестока конкуренция на пазара на труда е важно да проявявате изобретателност, инициативност и предприемчивост.

Опитайте се да намерите този, който би могъл да стане ваш наставник, човек, на когото да се възхищавате и общуването с когото ще донесе полза и за двама ви. Установявайте контакти с хора, които играят ключова роля във вашата компания, и помагайте за обезпечаването на ефективно взаимодесйтвие между тях.

В заключение: в зависимост от избрания кариерен път може да са ви необходими различни умения и навици, но посочените до момента 5 качества ще ви помогнат бързо и ефективно да достигнете поставените цели.