Петдесетница е един от големите християнски празници

Петдесетница е един от големите християнски празници

Денят на Светата троица

Един от големите християнски празници е Петдесетница или Денят на Светата троица. Отбелязва се на 50-я ден след Възкресението (Великден). Следващият ден (понеделник) е Денят на Светия дух или Духовден.

В православието Петдесетница е един от 12-те празници. Той се нарича така, защото слизането на Светия Дух при Апостолите става на 50-я ден след Възкресението Христово. След възнесението на Иисус Христос настъпил десетият ден, 50 дни след Възкресение.

Евреите имали велик празник Петдесетница в памет на Синайското законодателство. Всички апостоли заедно Божията Майка и други ученици на Христос, както и много други вярващи се събрали в една малка стая в Иерусалим. „Беше три часа през деня, според еврейското броене, тоест по нашему – 9 часа сутринта. Изведнъж се чу шум от небето, сякаш от много силен вятър, и изпълни цялата къща, където бяха учениците Христови. И се явиха огнени езици, които се спряха по един на всеки от тях. Всички се изпълниха със Светия Дух и започнаха да славят Бога на различни езици, които по-рано не знаеха“.

Така Светият Дух, по обещанието на Спасителя, слязъл при апостолите във вид на огнени езици, в знак на това, че Той дава на апостолите сила и способност да проповядват Христовото учение на всички народи; слязъл във вид на огън в знак на това, че може да изгори греховете и да пречиства, да освети и да сгрее душите.

В Иерусалим

по това време имало много евреи, дошли за празника от различни страни. Апостолите излезли при тях и започнали да проповядват на родните им езици за възкръсналия Христос.

Проповедта им така подействала на слушащите, че мнозина повярвали и започнали да питат: „Какво да направим“? Петър им отговорил: „Покайте се и се кръстете в името на Иисус Христос за опрощение на греховете, тогава и вие ще получите дара от Светия Дух“. По думите на апостол Павел (Галатяни 5:22-23) даровете на Духа са любов, радост, мир, дълготърпение[1], благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание.

Повярвалите в Христа охотно приели кръщението, в този ден такива хора се оказали около 3 хиляди души. По този начин започнало да се подрежда на земята Царството Божие, тоест – църквата Христова.

На Петдесетница в църквите веднага след божествената литургия се извършва вечерня в памет на слизането на Духа Утешител при светите апостоли.

По време на богослужението се четат коленопреклонни молитви, да ни се изпрати и на нас Светия Дух, Духа на премъдрост, Духа на разума и на страха Божий. Светата Църква се моли да бъдат дарени с благодатта на Светия Дух всички присъстващи, както и вече починалите бащи и братя и всички сродници по плът, за да бъдат участници в Царството на Славата в страната на живите…

Православните християни

в този ден украсяват дома си и храмовете с цветя и брезови клонки. Този обичай идва от старозаветната Църква, когато домовете и синагогите били украсявани със зелени клонки на Петдесетница в памет на това, как на Синайската планина всичко разцъфнало и се раззеленило в деня, когато Мойсей получил скрижалите с Божиите заповеди.

Разцъфналите клонки напомнят още, че под действието на благодатта Божия човешките души разцъфват с плодовете на добродетелта.