Отбелязваме паметта на Свети Стефан

Отбелязваме паметта на Свети Стефан

На 26 декември, втория ден след Рождество, отбелязваме Деня на Свети Стефан. В редица страни, както и у нас, това е държавен празник и официален почивен ден.

Първият християнски мъченик

архидяконът Стефан бил един от седемте апостоли, избрани от апостол Петър да помагат на бедните и да проповядват християнството. Той приема мъченическата си смърт (убили го с камъни) приблизително през 34 година от н.е. Известно е, че един от неговите мъчители бил Савел, по-късно превърнал се в апостол Павел, светец и стълб на християнството. Стефан бил християнски първомъченик и загинал в името на Христа на около 30 години. По израза на Астерий, той бил „началото на мъчениците, учител по страданията за Христа, основа на доброто изповядване, тъй като преди Стефан никой още не бил проливал кръвта си в името на Евангелието“.

Изпълнен със Светия Дух, Свети Стефан с възторг и много убедително проповядвал християнското учение и побеждавал в споровете юдейските законоучители. За това юдеите оклеветили Стефан, уж той бил произнасял хули срещу Бога и Мойсей. С това обвинение Свети Стефан застанал пред синедриона и първосвещеника. Той произнесъл пламенна реч, в която изложил историята на еврейския народ и смело изобличил юдеите в гонение на пророците и в смъртното наказание на очаквания от тях Месия.

Първомъченик Стефан

По време на своята реч Стефан изведнъж видял как небето се разтворило и самия Иисус Христос в своята слава. Той силно провъзгласил това чудо. Тогава юдеите, запушвайки ушите си, се нахвърлили отгоре му и го пребили с камъни, докато светият мъченик се молел за своите убийци.

В далечината на едно възвишение стояла Майката Божия със светия Апостол Йоан Богослов и усърдно се молила за мъченика. Пред смъртта си
Стефан произнесъл: „Господи Иисусе Христе, приеми моя дух, Господи, не им вменявай това за грях“, и след това предал на Христос своята чиста душа. Тялото на светия първомъченик Стефан, оставено на разтерзание на дивите животни, тайно прибрал еврейският учител Гамалиил със сина си Авив и го погребал в своето имение. След това и двамата повярвали в Христа и приели светото Кръщение.