Опасно ли е многоводието при бременност

Опасно ли е многоводието при бременностМноговодието е патологично състояние при бременността, което се характеризира с натрупването на голямо количество околоплодна (амниотична) вода. На медицински език се нарича хидрамнион (многоводие) или полихидроамнион. Обемът на околоплодните води зависи от срока на бременността. На 10 седмици обемът при нормална бременност е 30 мл, през 14-ата седмица – 100 мл, а към 37-38-ата седмица – 1-1,5 л. Ако водата достигне 1,5-2 л и повече, вече се говори за многоводие. Среща се при 0,3-0,6 на сто от ражданията.

Признаци за многоводие
При многоводие бременната усеща тежест и болки в корема, умора, има отичане на краката. Във връзка с прекомерното натрупване на околоплодни води увеличената матка притиска съседните органи и избутва нагоре диафрагмата, като затруднява кръвообръщението и дишането на бременната, нарушава функциите на другите органи. Коремът може да се покрие със стрии, при докосване нерядко се усеща отчетливо бълбукане. Матката е напрегната, трудно е да се напипат части от тялото на плода, слабо се чува сърцебиенето му.
Диагнозата се поставя на основание несъответствието на размера на матката на съответната гестационна седмица от бременността. Плодът е подвижен, отбелязва се неустойчивото му положение. Решаващо значение при диагностиката има прегледът с ултразвук.

Остро и хронично многоводие
При острото многоводие количеството на околоплодните води нараства бързо. Като резултат бременността може да бъде прекъсната, плодът да загине (фетоплацентарна недостатъчност, преждевременно откъсване на плацентата) или се ражда с пороци в развитието си, възможно е разкъсване на матката.
При хроничното многоводие количеството на околоплодните води са увеличава постепенно, прогнозата на бременността зависи от степента на многоводието и скоростта на развитието му.

Причини за многоводието
Причините досега не са напълно изучени. Най-често то се развива при бременни, болни от захарен диабет, при страдащи от инфекциозни заболявания, бъбречни болести, сърдечносъдови болест; възможно е да се развие многоводие при резус-конфликт, при многоплодна бременност (когато най-често многоводието за единия от близнаците е съчетано с маловодие при другия). Причина може да бъде прекомерно големият плод, нарушения в способността му да гълта (в края на бременността бебето всеки ден поглъща част от околоплодната течност, която напълно се обновява на всеки 3 часа). В почти 30 на сто причините за многоводието остават неясни.

Защо е опасно многоводието
При него често се наблюдават различни усложнения на бременността. Повръщане се наблюдава при 35 на сто, преждевременно прекъсване на бременността – при 28,4 на сто от бременните. Неправилното положение и предлежание на плода се диагностицира при 6,5 процента, кръвотечение – 43 на сто при остро многоводие и само 6,2 % при хронично. Освен това многоводието може да прогресира и да способства за развитието на фетоплацентарна недостатъчност и оттам до хронична хипоксия и гибел на плода. При многоводие са възможни пороци в развитието на централната нервна система на плода и на стомашно чревния тракт. Ако причината е инфекционен процес при майката, възможно е да се инфектира и плодът. Многоводието при различен резус фактор може да свидетелства за влошаване състоянието на бебчето.

Лечение
Повечето случаи на многоводие са следствие от временна промяна в нормалния баланс на околоплодната течност и бързо отзвучават. Заради възможните по-тежки случаи обаче бременните с многоводие трябва да бъдат постоянно наблюдавани от лекар. Ако липсва изразено разстройство на кръвообръщението и дишането (лека и средна степен на многоводие), лекарят се стреми да запази бременността до физиологичното й завършване. Той ще се постарае да открие причината за многоводието, ще следи състоянието на плода и неговото развитие, ако е необходимо, ще назначи медикаментозно лечение.

Раждане при многоводие
Раждането често е преждевременно и е съпроводено от ранно изливане на околоплодните води. Заради преразтягането на матката може да възникне слабост в родовата дейност, преждевременно отлепване на плацентата и други усложнения. Заради увеличеното пространство вътре в матката бебето често се извърта неправилно – напряко, косо или тазово. В тези случаи раждането се провежда чрез цезарово сечение.