Ние като част от християнското семейство

Ние като част от християнското семейство Днес е 21 ноември – Ден на християнското семейство в България и Въведение Богородично, един от 12-те най-велики празници в православието. Отбелязва се като ден за помен и в католическата църква.
Той напомня за момента, в който родителите на Богородица – св. Йоаким и св. Анна, изпълняват своя обет да посветят детето си на Бога. За това събитие се разказва в апокрифните книги – Протоевангелието на Яков и латинското Евангелие на псевдо-Матей. В тях и в по-късни разкази се споменава, че преди да зачене Богородица, пред майка й Анна се явил ангел с вестта за предстоящото събитие. Тогава Анна дала обет, че ако роди дете, ще го отдаде в дар на Господ и то ще му служи през целия си живот. Когато Мария навършила 3 години, родителите й решили да изпълнят обещанието си и я отвели в Йерусалимския храм Господен.
В Храма Мария била посрещната от първосвещеника и много свещеници и девойки. Тя бегом изминала 15-те стъпала, без да се обръща назад, както правели обикновено децата. Всички били много впечатлени от този факт, разказва преданието…
Този път към Храма може би изминаваме всички ние – дъщери, любими, жени и майки, за да усетим подкрепата на онази висша сила, която ни помага да бъдем предани на женската си същност. Помага ни да не забравяме накъде вървим, да отглеждаме търпение и любов в душите си, която да озарява всички в семейството. Към храма на Божията любов да водим някой ден и децата си, за да пазим всички заедно християнските ценности. Бъдете благословени, приятели!