Какво спечелихме

Какво спечелихме

Домовете ни са все по-големи, а семействата – все по-малки. Имаме повече удобства, но по-малко време. Повече учени степени, но по-малко здрав смисъл. Повече знания, но по-малко способности за трезва оценка. Повече специалисти, но още повече проблеми. Повече лекарства, но по-малко здраве.
Ние изминахме дългия път до луната и обратно, но ни е трудно да пресечем улицата, за да се срещнем с новия съсед. Създадохме много мощни компютри за съхраняване и копиране на огромен обем информация, но започнахме по-малко да общуваме помежду си.
Спечелихме в количеството, а изгубихме в качеството…

Далай Лама