Какво не трябва да правим, ако искаме да ни харесат

Какво не трябва да правим, ако искаме да ни харесат

Да направиш добро впечатление е жизнено важно умение, от което зависи успехът както при събеседване за работа, така и на първа лична среща. Клиничният психолог Винита Мехта разкрива пред psychologies.ru какво трябва да избягваме, ако искаме да направим положително впечатление.

Факт е, казва тя, че повечето от нас искат да се харесат на другите, показвайки се в добра светлина, но понякога нещата не се получават. Защо се случва така? Обикновено причината е в недостига на ресурс, в частност на психична енергия, което не ни позволява да реагираме адекватно в социална ситуация.

Важно е да се знае, пише Мехта, че самопрезентацията включва две стъпки:

• Избиране на образ, който искаме да транслираме към другите

• Правилно презентиране на този образ

Втората стъпка изисква психически ресурси. За да се произведе добро впечатление, е необходима саморегулация и самоконтрол. Например, когато човек е психически пренатоварен и тревожен, той може да започне да се преструва и това да изпорти впечатлението за него. Но има хора, които по принцип не умеят да правят добро впечатление и това не е свързано с отсъствието на психически ресурси. Обикновено вина за това имат два фактора:

• Неумение да се разбере гледната точка на другия човек и да се почувства неговото настроение

• Нарцисизъм. Отначало нарцисите изглеждат енергични, интересни, обаятелни, но след известно време започва да се проявява тяхната надменност и нетърпимост, която отблъсква околните. Освен това нарцисите са уверени в собственото си превъзходство и си позволяват унищожителни изказвания по адрес на другите, като демонстрират отсъствието на емпатия.

Ето какво не трябва да правите, ако искате да произведете позитивно впечатление.

Да се отнасяте към околните високомерно

Обичате да демонстрирате, че вие сте по-добри от всички? Така вие произвеждате негативно впечатление и рискувате да не намерите с хората общ език. Изследвания показват, че ако човек просто разказва за своите положителни страни («аз мога да бъда добър приятел»), това не отблъсква другите.

Негативно впечатление обаче правят опитите да сравнявате себе си с другите и да се представяте в по-изгодна светлина («аз съм най-добър приятел в сравнение с всички останали»). Събеседникът чувства, че «всички останали» означава и той в това число. У него се включва защитна реакция, възникват враждебност и антагонизъм.

Да се преструвате, да казвате на хубавото лошо

Тази стратегия се заключава в това, че за да привлечете вниманието на някого, вие започвате да се преструвате, да казвате на хубавото лошо. Например: помествате в социалните мрежи много хубава ваша снимка с коментар: «Тук съм толкова грозна… Едва сега съм станала от сън, не съм си измила очите и не съм се сресала. Ужасно изглеждам, нали?…»

Тази тактика действително е способна да привлече вниманието, но подобно поведение изглежда неискрено и прави негативно впечатление. А фалшът вреди на междуличностните отношения.

Да лицемерничите

Лицемерите успяват да си създадат определен имидж, но не умеят да живеят в съответствие с него. Те говорят едно, а правят друго, особено що се отнася до въпросите, свързани с морала. Лицемерието работи до момента, докато хората не узнаят за вашето поведение.

Но стига тайното да стане явно, приятният образ изчезва за сметка на това как човекът живее на практика и околните започват да се отнасят негативно към лицемера. При това лицемерът им е по-неприятен, отколкото хората, които живеят по същия начин, но не скриват това под лицемерна лъжлива маска.

Да правите съмнителни комплименти

Под това се разбират оскърбления под формата на комплименти. Ласкателят се държи покровителствено по отношение на събеседника си. Например заявява: «Ти направо си герой. Въобще не очаквах от теб такива успехи на изпитите». Вярно е, че повечето от нас обичат комплиментите, но съмнителните комплименти така или иначе отблъскват.
В заключение: да се произведе положително впечатление не е сложно – достатъчно е да сте честни и искрени, категорична е Винита Мехта.