Какво искат жените – наръчник за мъже

Какво искат жените – наръчник за мъже

Много мъже признават, че им е трудно да разгадават женските желания, особено в началния стадий на отношенията. Електронното издание psychologies.ru прави проучване сред голям брой жени с въпроса какво е онова, което им дава възможност да почувстват своята значимост за партньора. Психолог пък коментира техните отговори.

Наричайте ни по име

«Докато все още не сме толкова близки, че между нас да възникнат особени прозвища, ние бихме искали по-често да чуваме името си. Това подчертава определен интерес. Иначе ние започваме да подозираме, че вие се опасявате случайно да не ни назовете с името на някоя друга жена. Не ни наричайте със стандартното малката или красавице».
Защо е важно това? «Произнасянето на името е символ на това, че мъжът отделя от другите една жена – смята семейният терапевт Марина Мяус. – Това е особено важно в началото на отношенията. Когато отношенията се развиват, в двойката спонтанно възникват ласкави обръщения – своеобразен код на влюбените, призван да подчертае връзката. В този случай неочакваният отказ от приетото прозвище и стремеж към наричане по име често има обратния ефект. В това се крие демонстрация на недоволство и желание символично да се обозначи дистанция».

Дръжте на думата си

«Ако говорите за чувства, но не ги подкрепяте с реални постъпки, излъчвате смесени сигнали. Ние реагираме на тях болезнено, а вие наричате това излишни драми, но по този начин ние искаме честност в отношенията от самото начало».
Защо е важно това? «Жената пази за себе си важни ресурси: способност за раждане на дете и възпитаване на потомство – обяснява експертът. – Да стане майка, тя може ограничен брой пъти, за разлика от мъжа, възможностите на когото в план бащинство практически са безкрайни. Тази физиологическа разлика до голяма степен предопределя несъвпадението на емоционалните реакции. Жената по-критично оценява кандидата, на нея й е нужно да се чувства уверено и защитено».

Слушайте

«Вие знаете, че ако имате необходимост да поговорите, ние сме готови да ви изслушаме и разберем. Искаме и вие да ни слушате, дори когато историята ви се струва тривиална и не заслужаваща вниманието ви. Искаме и да помните онова, което ви разказваме».
Защо е важно това? «Повечето мъже мислят по-абстрактно от жените и се опитват да обобщят информацията, за да намерят оптималното решение – казва психологът. – В това често се крие взаимно неразбиране. Отсъствието на интерес към детайлите, които споделя жената, се трактува като невнимание и безразличие. Тя често не очаква практически отговори, а търси съчувствие и усещане за емоционална връзка. За мъжа помощта е действено участие и разрешаване на ситуацията. Разбирането за това ще помогне на жената да не изисква невъзможното, а на мъжа – по-добре да осъзнае обръщането към него за емоционална подкрепа».

Дръжте ни за ръка

«За нас е важна проявата на тактилност, несвързана със сексуална игра. Ние обичаме, когато хващате ръцете ни».
Защо е важно това? «Положението, при което жената хваща мъжа под ръка, примерно, е в по-голяма степен жест на куртоазия, който предполага уважителна дистанция. Хващането ръка за ръка вече е нещо друго – то е знак за особена близост, символично послание за околния свят: аз държа за ръка жената, която е скъпа за мен».

Проявявайте инициатива

«Ние искаме да чувстваме, че вие мислите за нас и подхождате към срещите с нас не формално. Измислете нещо, с което да ни удивите и зарадвате. Това невинаги е задължително да бъде свързано със значителни финансови разходи. Пикник сред природата,за който сте се подготвили предварително, ще ни зарадва не по-малко».
Защо е важно това? «Мъжът, който се грижи за сценария на срещите, обозначава по този начин лидерство, увереност в себе си и в бъдещите отношения – смята психологът. – Той се бори за благоразположението на жената, за да направи тя своя избор точно в негово лице. Пълноценно преживеният период на ухажване, в който се реализира символичното разделение на ролите, е важен за последвалите отношения».

Говорете с нас по-често

«Пишете или ни звънете без повод, за нас е приятно вниманието, интересувайте се как е преминал денят ни. Важно е да чувстваме, че вие мислите за нас и очаквате нови срещи».
Защо е важно това? «Поговорката „жената обича с ушите си” отразява това, че значителна част от впечатленията е свързана с възприемане на речта – обяснява Марина Мяус. – Текстовите съобщения за жената са еквивалент на произнесените думи.
Мъжете пишат и говорят не толкова много, колкото биха искали жените, но не защото са невнимателни към тях. Просто вербалните им навици не са така добре развити. Изследвания обаче показват, че в дългосрочното партньорство се случва взаимообучение. У мъжа се повишават комуникативните способности, а жените приемат нормално мъжките качества, свързани с поддръжката, както и умението на силния пол да мисли абстрактно».